Operacja pn. Podjęcie działalności szkoleniowo-consultingowej w zakresie żeglugi śródlądowej, na celu Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zielona dolina Odry i Warty” poprzez rozpoczęcie działalności związanej z żeglugą śródlądową w pierwszym półroczu 2021 r, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość realizacji operacji 70 000 zł, w tym ze środków EFRROW 44 541 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielona Dolina Odry i Warty.