Kim jesteśmy?

Zespół AQUE

Specjalizujemy się w tematyce związanej z gospodarką wodną, żeglugą śródlądową, turystyką wodną, transportem intermodalnym, budownictwem wodnym i melioracją. Dzięki kierunkowemu wykształceniu oraz wieloletniemu praktycznemu doświadczeniu zawodowemu, zarówno w firmach z sektora gospodarki wodnej jak i administracji, dysponujemy specjalistyczną wiedzą i wybieramy najlepsze rozwiązania.

Tworzymy zespół profesjonalistów
z wieloletnim doświadczeniem

Kasper Jędrzychowski

Kapitan żeglugi śródlądowej od początku swojej kariery związany z administracją drogi wodnej.

Absolwent studiów o kierunku transport, specjalność Żegluga Śródlądowa na Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Budownictwo Wodne o specjalności Melioracje Wodne na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Ekspert w PGW Wody Polskie odpowiedzialny za śródlądowe drogi wodne. Autor wielu ekspertyz i publikacji naukowych. Organizator konferencji naukowych z zakresu żeglugi śródlądowej. Wykładowca akademicki. Instruktor i egzaminator w tym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Prywatnie zapalony fotograf, żeglarz, aktywny płetwonurek, z pasją odkrywania i eksplorowania akwenów i głębin. 

Hubert Jędrzychowski

Kapitan żeglugi śródlądowej zajmujący aktualnie stanowiska kierownika nowoczesnego tankowca, pływający po Renie i innych europejskich drogach wodnych.

Absolwent kierunku Transport o specjalności Żegluga Śródlądowa na Akademii Morskiej w Szczecinie i studiów podyplomowych w zakresie Geoinformacji (GIS) na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczony w pracy w administracji w Regionalnym Zarządzie Dróg Wodnych. Wiele lat pełnił również funkcję inspektora nadzoru nad żeglugą w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej. Wykładowca akademicki. Prowadzący szkolenia i kursy na Politechnice Morskiej w Szczecinie w zakresie przygotowania do egzaminu na kapitana oraz przewodu ładunków niebezpiecznych ADN.

Prywatnie pasjonat podróży i dobrych smaków z zamiłowaniem do fotografii i przyrody.