Szkolenia

Dyrektywa zmienia kwalifikacje zawodowe od 18 stycznia 2022

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 / 2397 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.   Nakazuje ona nowelizacje przepisów krajowych dotyczących kwalifikacji zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim ilości wymaganych dni pływania dla poszczególnych stopni. Jednak obejmuje również ilość egzaminów niezbędnych do przebycia w …

Dyrektywa zmienia kwalifikacje zawodowe od 18 stycznia 2022 Read More »

Kwalifikacje zawodowe w służbie maszynowej

Nowelizacja prawa dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej wprowadzona została w dniu 20 listopada 2014 r na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Określa ono: Wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych; Minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku; Rodzaje i wzory patentów i świadectw, …

Kwalifikacje zawodowe w służbie maszynowej Read More »

Kwalifikacje zawodowe w żś

Przepisy dotyczące zawodowych kwalifikacji załóg statków. Nowelizacja prawa dotyczącego kwalifikacji zawodowych oraz składu załóg statków żeglugi śródlądowej wprowadzona została w dniu 20 listopada 2014 r na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Określa ono: Wykaz stanowisk na statkach w zależności od rodzajów statków i dróg wodnych; Minimalny skład załogi w zależności od czasu pracy statku; …

Kwalifikacje zawodowe w żś Read More »