Dyrektywa zmienia kwalifikacje zawodowe od 18 stycznia 2022

W dniu 12 grudnia 2017 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017 / 2397 w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w żegludze śródlądowej.

 

Nakazuje ona nowelizacje przepisów krajowych dotyczących kwalifikacji zawodowych. Zmiany dotyczą przede wszystkim ilości wymaganych dni pływania dla poszczególnych stopni. Jednak obejmuje również ilość egzaminów niezbędnych do przebycia w służbie pokładowej od młodszego marynarza do kapitana. Przed 18 stycznia 2022 r. w przepisach polskich wymagane są egzaminy na starszego marynarza, sternika oraz kapitana. Natomiast po nowelizacji ustawy egzaminy będą wyłącznie na marynarza oraz kapitana.

Opis stanowisk w żegludze śródlądowej znajdziesz tu.

Nowe przepisy muszą być wprowadzone od 18 stycznia 2022 r. i nakazują następującą drogę kariery

Stanowisko Wymogi
Młodszy marynarz 16 lat
Szkolenie BHP
Praktykant 15 lat
Umowa w sprawie praktyk
Marynarz 18 lat
Egzamin / Ocena kompetencji
Praktyka 180 dni
Starszy marynarz Marynarz + 180 dni
Sternik Starszy marynarz + 180 dni
Świadectwo Operatora Radiowego
Kapitan 18 lat
Sternik + 180 dni
Egzamin
Świadectwo Operatora Radiowego
Duże konwoje 720 dni praktyki w tym
540 dni jako kapitan
180 dni na dużym zestawie
Ekspert w żegludze Pasażerskiej 18 lat
Egzamin
Ekspert LNG 18 lat
180 dni na statku LNG w ciągu 5 lat
90 dni na statku LNG w poprzednim roku
Egzamin

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz świadectwo ukończenia szkoły w zawodowej lub technikum, uwzględnia to również nowa Dyrektywa

Stanowisko Wymogi ze szkołą zawodową lub technikum
Marynarz 17 lat
Szkolenie trwające 2 lata
Praktyka 90 dni
Starszy marynarz 3 lata szkolenia
praktyka 270 dni
Sternik 3 lata szkolenia
praktyka 360 dni
Świadectwo Operatora Radiowego
Kapitan 18 lat
3 lata szkolenia
360 dni
Świadectwo Operatora Radiowego
Ekspert w żegludze Pasażerskiej Przedłużenie nowy egzamin

 

Czas potrzebny do uzyskania odpowiednich stopni w żegludze śródlądowej jest skrócony jeżeli posiadasz uprawnienia w żegludze morskiej, uwzględnia to również nowa Dyrektywa

Stanowisko Wymogi z morza
Marynarz

 

 

 

18 lat
Egzamin
Praktyka 180 dni w żegludze śródlądowej
Praktyka 250 dni morze
Sternik

 

 

kapitan ŻM + 500 dni
Egzamin
Świadectwo Operatora Radiowego
Kapitan 18 lat
Praktyka 180 dni żś
Praktyka 500 dni morze
Egzamin
Świadectwo Operatora Radiowego

 

Inne wymogi dotyczące uzyskiwania uprawnień na podstawie doświadczenia w żegludze morskiej

Stanowisko Inne wymogi dotyczące doświadczenia w żegludze morskiej
Marynarz

 

 

 

5 lat doświadczenia lub
500 dni doświadczenia na morzu lub
3 lata szkolenia zawodowego, a następnie
Ukończyć 9 miesięczne szkolenie + 90 dni praktyki w żegludze śródlądowej
Kapitan

 

 

 

 

5 lat doświadczenia lub
500 dni doświadczenia na morzu lub
3 lata szkolenia zawodowego, a następnie
Ukończyć 18 miesięczne szkolenie + 180 dni praktyki w żegludze śródlądowej
Posiadać Świadectwo Operatora Radiowego

 

 

Przepisy wprowadzone są przede wszystkim w celu ujednolicenia dróg kariery w całej Unii Europejskiej. Mamy również nadzieję, że ułatwi to zdobywanie uprawnień na Ren.

Aktualnie zgodnie z przepisami Centralnej Komisji Reńskiej uprawnienia polskie przepisywane są na uprawnienia reńskie w sposób następujący

Polskie uprawnienia Reńskie uprawnienia
Młodszy Marynarz Decksmann
Marynarz Decksmann + 90 dni pływania
Marynarz + 2 lata edukacji Decksmann + 405 dni pływania
Starszy marynarz Decksmann + 180 dni pływania
St. Marynarz + 3 lata edukacji Matrose
Bosman Decksmann + 270 dni pływania
Bosman + 3 lata edukacji Bootsmann i Matrosen-Motorwart
Sternik Decksman + 360 dni pływania
Sternik + 3 lata edukacji Bootsmann i Matrosen-Motorwart
Kapitan żś Bootsmann i Matrosen-Motorwart
Kapitan + 3 lata edukacji Steuermann

Gdzie za edukację uważa się szkołę zawodową lub technikum

 

Zostaw komentarz